2018.01.29 Artystyczne Ferie 2018 w PMDK - program

ferie2018Już w najbliższy poniedziałek spotkamy się z grupą 40 nowych wychowanków zajęć okresowych "Artystyczne ferie 2018". Przedstawiamy program warsztatów i wycieczek:

  • 29 stycznia 2018 r. poniedziałek

Zajęcia warsztatowe w PMDK
10.00 - 11.00
Zajęcia organizacyjne z Pracownią Inicjatyw Kulturalnych
Wyjaśnienie zasad i porządku zajęć, programu , zapoznanie z regulaminem wychowanka, regulaminem wycieczki instrukcja bezpiecznej ewakuacji z budynku. Podział na grupy. Przedstawienie instruktorów.
11.00 – 15.00
Zajęcia warsztatowe w PMDK: w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (M. Adamczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (J. Grabowska)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak, G.Grymuza)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (E. Weremczuk)

  • 30 stycznia 2018 r. wtorek

WYCIECZKA do Kazimierza Dolnego
Godz. 10.00 – zbiórka w PMDK, sprawdzenie listy obecności
Godz. 10.15 - wyjazd do Kazimierza Dolnego
Wycieczka do Kazimierza Dolnego -
Godz. 11.30 – 13.00 - warsztaty plastyczne „Fabryka gliny” w Muzeum Nadwiślańskim
Dzieci będą uczyć się lepić z gliny naczynia, potrzebny będzie strój ochronny – fartuszek.
Godz. 13.15 – 13.45 Po warsztatach – spacer.
Godz. 13.45 – 15.15 – powrót do Lubartowa.

  • 31 stycznia 2018r. środa

10.00 – 12.00 , 13.00-15.00
Zajęcia warsztatowe w PMDK: w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (M. Adamczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (J. Grabowska)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak, G. Grymuza)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (E. Weremczuk)
12.00 – 13.00
Przerwa na posiłek, zajęcia integracyjne/rekreacyjne z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych PMDK

  • 1.02.2018 r. czwartek

10.00 – 12.00 , 13.00-15.00
Zajęcia warsztatowe w PMDK: w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (M. Adamczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (J. Grabowska)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak, G. Grymuza)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (E. Weremczuk)
12.00 – 13.00
Przerwa na posiłek, zajęcia integracyjne/rekreacyjne z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych

  • 2.02.2018 r. piątek

10.00 – 12.00 , 13.00-14.00
Zajęcia warsztatowe w PMDK: w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (M. Adamczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (J. Grabowska)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak, G. Grymuza)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (E. Weremczuk)
12.00 – 13.00
Przerwa na posiłek, zajęcia integracyjne/rekreacyjne z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych PMDK
14.00 – 15.00
Prezentacje artystyczne dla rodzin wychowanków, podsumowanie warsztatów

  • 5.02.2018 r. poniedziałek

10.00 - 11.00
Zajęcia organizacyjne z Pracownią Inicjatyw Kulturalnych
Wyjaśnienie zasad i porządku zajęć, programu , zapoznanie z regulaminem wychowanka, regulaminem wycieczki instrukcja bezpiecznej ewakuacji z budynku. Podział na grupy. Przedstawienie instruktorów.
11.00 – 15.00
Zajęcia warsztatowe w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (M. Adamczyk, U. Bednarczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (E,. Maruszak, J. Grabowska,)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak, G. Grymuza)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (I. Dybała)

  • 6.02.2018 r. wtorek

10.00 – 12.00 , 13.00-15.00
Zajęcia warsztatowe w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (M. Adamczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (J. Grabowska)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak, G. Grymuza)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (E. Weremczuk)
12.00 – 13.00
Przerwa na posiłek, zajęcia integracyjne/rekreacyjne z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych

  • 7.02.2018 r. środa

10.00 – 12.00 , 13.00-15.00
Zajęcia warsztatowe w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (U. Bednarczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (J. Grabowska)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak, G. Grymuza)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (E. Weremczuk)
12.00 – 13.00
Przerwa na posiłek, zajęcia integracyjne/rekreacyjne z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych

  • 8.02.2018 r. czwartek WYCIECZKA

Godz. 10.00 – zbiórka w PMDK, sprawdzenie listy obecności
Godz. 10.15 - wyjazd do Kazimierza Dolnego
Wycieczka do Kazimierza Dolnego -
Godz. 11.30 – 13.00 - warsztaty plastyczne „Fabryka gliny” w Muzeum Nadwiślańskim
Dzieci będą uczyć się lepić z gliny, potrzebny będzie strój ochronny – fartuszek.
Godz. 13.15 – 13.45 Po warsztatach – spacer.
Godz. 13.45 – 15.15 – powrót do Lubartowa.

  • 9.02.2018 r. piątek

10.00 – 12.00 , 13.00-14.00
Zajęcia warsztatowe w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (M. Adamczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (J. Grabowska)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak, G. Grymuza)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (E. Weremczuk)
12.00 – 13.00
Przerwa na posiłek, zajęcia integracyjne/rekreacyjne z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych
14.00 – 15.00
Prezentacje artystyczne dla rodzin wychowanków, podsumowanie warsztatów.