2018.02.5 Artystyczne ferie 2018 - 2 tydzień

IMG 0619Pierwszy tydzień "Artystycznych ferii 2018 " już za nami, a w najbliższy poniedziałek spotkamy się z grupą 40 nowych wychowanków zajęć okresowych. Przypominamy program warsztatów i wycieczek.

UWAGA: w czwartek wycieczka ropoczyna się o 10.00 od zbiórki na II piętrze budynku PMDK, a kończy o godz. 16.00 pod budynkiem.

 

  • 5.02.2018 r. poniedziałek

10.00 - 11.00
Zajęcia organizacyjne z Pracownią Inicjatyw Kulturalnych
Wyjaśnienie zasad i porządku zajęć, programu , zapoznanie z regulaminem wychowanka, regulaminem wycieczki instrukcja bezpiecznej ewakuacji z budynku. Podział na grupy. Przedstawienie instruktorów.
11.00 – 15.00
Zajęcia warsztatowe w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (U. Bednarczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (E. Maruszak)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (I. Dybała)

  • 6.02.2018 r. wtorek

10.00 – 12.00 , 13.00-15.00
Zajęcia warsztatowe w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (M. Adamczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (E. Maruszak)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak, G Grymuza)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (I. Dybała)
12.00 – 13.00
Przerwa na posiłek, zajęcia integracyjne/rekreacyjne z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych

  • 7.02.2018 r. środa

10.00 – 12.00 , 13.00-15.00
Zajęcia warsztatowe w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (U. Bednarczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (J. Grabowska)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (I. Dybała)
12.00 – 13.00
Przerwa na posiłek, zajęcia integracyjne/rekreacyjne z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych

  • 8.02.2018 r. czwartek WYCIECZKA

Godz. 10.00 – zbiórka w PMDK, sprawdzenie listy obecności
Godz. 10.15 - wyjazd do Kazimierza Dolnego
Wycieczka do Kazimierza Dolnego -
Godz. 12.00 – 13.30 - warsztaty plastyczne „Fabryka gliny” w Muzeum Nadwiślańskim
Dzieci będą uczyć się lepić z gliny, potrzebny będzie strój ochronny – fartuszek.
Godz. 13.30 – 14.30 Po warsztatach – spacer.
Godz. 14.30 – 16.00 – powrót do Lubartowa.

  • 9.02.2018 r. piątek

10.00 – 13.00
Zajęcia warsztatowe w 4 grupach – 1 h w każdej pracowni
Warsztaty teatralne – Galeria (U. Bednarczyk)
Warsztaty taneczne – pracownia taneczna (J. Grabowska)
Warsztaty muzyczne – pracownia muzyczna nr 2 (A. Kozak, G. Grymuza)
Warsztaty plastyczne – pracownia plastyczna (I.Dybała)
13.00-14.00
Przerwa na posiłek, zajęcia integracyjne/rekreacyjne z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych
14.00 – 15.00
Prezentacje artystyczne dla rodzin wychowanków, podsumowanie warsztatów.

 

UWAGA!

  • Prosimy o wyposażenie dzieci w obuwie na zmianę (poza dniami, w których planowane są wycieczki).
  • Przypominamy, że nie zapewniamy wyżywienia - dzieci powinny mieć ze sobą własny prowiant oraz napój.
  • Rodziców i innych opiekunów dzieci przyprowadzających i odbierających z zajęć prosimy o wprowadzenie dzieci do siedziby PMDK i odebranie z niej (II piętro budynku). Nie umawiajmy sie z dziećmi na parkingu, to niebezpieczne!!!