2018.01.9 Wychowankowie PMDK w Muzeum Ziemi Lubartowskiej

IMAG32439 stycznia 2018 r. wychowankowie PMDK z pracowni teatralnej i plastycznej odwiedzili Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Po najnowszej wystawie pt. „Stulecie zorganizowanego regionalizmu lubartowskiego 1917 – 2017” oprowadził grupę dyrektor muzeum, pan
Longin Tokarski. Na wystawie wiele eksponatów wzbudziło zainteresowanie młodych, którzy chętnie dyskutowali z przewodnikiem i wykazali się wiedzą na temat regionu. Wystawę przygotowało Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, a samą ekspozycję aranżowała nauczycielka pracowni plastycznej PMDK, a zarazem członkini Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego—dr Izabella Dybała.