Mamy kilka wolnych miejsc w grupach - zapraszamy!!!

W PMDK zakończył się proces rekrutacji na rok szkolny 2017 - 2017, który odbywał się od kwietnia do sierpnia. Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego istnieje jeszcze możliwość dołączenia do istniejących grup, w których pozostały wolne miejsca (nie mają jeszcze maksymalnej liczby 15 wychowanków w grupie). Zapraszamy na zajęcia:

 

 • warsztaty taneczne 10-12 lat, wtorek 17.45-19.20
 • warsztaty taneczne 12-14 lat, czwartek 17.45-19.20
 • warsztaty teatralne dla początkujących - 6-latki, poniedziałek godz. 16.30-17.20
 • warsztaty teatralne 9-11 lat, środa 16.30-18.05
 • warsztaty teatralne 11-13 lat, środa 18.00 - 19.40
 • warsztaty muzyczne 9-12 lat, czwartek 16.00 - 17.35, 17.40 - 19.15
 • warsztaty medialne (film animowany) 11-14 lat, czwartek 14.30-16.05, 16.10 - 17.45

 

Aby zapisać kandydata na zajęcia należy złożyć wypełniony WNIOSEK oraz PODANIE DO DYREKTORA (formularz dostępny  na naszej stronie internetowej - w dziale O NAS - PLIKI DO POBRANIA  oraz w sekretariacie PMDK).

Rekrutacja 2017-2018


Szanowni Rodzice i Wychowankowie!

Ogłaszamy rekrutację na wolne miejsca w stałych formach zajęć edukacyjnych w PMDK w Lubartowie w roku szkolnym 2017 - 2018.

Od 7 do 22 sierpnia prowadzimy rekrutację uzupełniającą  dzieci i młodzieży na wolne miejsca w poszczególnych formach zajęć edukacyjnych w rouku szkolnym 2017-2018  -  wnioski mozna składać w naszej placówce w godzinach pracy placówki (8-15).

 

Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie PMDK oraz na naszej stronie pod poniższym linkiem: 

POBIERZ WNIOSEK I DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA

Pozostałe informacje : rozkład i charakterystyka stałych form zajęć, instrukcja, terminy i kryteria dostępne są poniżej oraz w dziale O NAS - PLIKI DO POBRANIA.


 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ROZKŁAD I CHARAKTERYSTYKA STAŁYCH FORM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W PMDK 2017/2018

ZAŁĄCZNIK NR 2- INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

1. Kandydat lub rodzic kandydata pobiera wniosek wraz z załącznikami z sekretariatu PMDK lub strony internetowej placówki www.mdk.lubartow.pl.

2. Kandydat lub rodzic (w przypadku kandydata niepełnoletniego) po zapoznaniu się z rozkładem stałych form zajęć na rok szkolny2017-2018 wpisuje we wniosek wybraną formę zajęć, na które prowadzona jest rekrutacja, używając właściwego nazewnictwa (patrz załącznik nr 1).

3. W przypadku większej ilości wybranych form zajęć stałych, na każdą formę należy składać oddzielny wniosek.

4. Po wypełnieniu wniosku i załączników, w/w dokumenty składa się osobiście w placówce w okresie rekrutacji w wyznaczonych godzinach. Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich części wniosku wraz załącznikami (niepełne wnioski nie będą rozpatrywane).

5. W ustalonym terminie placówka podaje do publicznej wiadomości listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nie przyjętych kandydatów (patrz załącznik 3)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO i KRYTERIA PRZYJĘCIA

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO oraz KRYTERIA PRZYJĘCIA:

TERMINY:

 • dokumenty należy składać w terminach 8 maja- 2 czerwca 2017.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 9 czerwca 2017, godz. 14.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 19 czerwca 2017, godz. 14.00

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO (w przypadku, gdy pozostaną miejsca wolne na poszczególne zajęcia):

 • składanie dokumentów przez kandydatów od 7 sierpnia do 22 sierpnia 2017
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 25 sierpnia 2017, godz. 14.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 29 sierpnia 2017, godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca tylko w przypadku, gdy pozostaną miejsca wolne na poszczególne zajęcia.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA (dodatkowe punkty):

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • uczęszczanie kandydata do szkoły prowadzonej przez powiat lubartowski
 • osiągnięcia kandydata w zakresie zajęć, na które prowadzony jest nabór

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów: oświadczenia rodzica/kandydata pełnoletniego; dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Oprócz wymienionych kryteriów w rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków.