Szanowni Rodzice!

W związku z pytaniami wielu rodziców publikujemy listę przyjętych na "Artystyczne wakacje 2020"  - w II i III tygodniu ( 17-21.08 , 24-28.08).  Na obydwa sierpniowe tygodnie jest jeszcze kilka miejsc wolnych.

Informujemy, że sierpniowe zajęcia w ramach "Artystycznych wakacji 2020" będą odbywały się jako wypoczynek dzieci i młodzieży. Bardzo prosimy rodziców, którzy już zgłosili swoje pociechy o wypełnienie KART KWALIFIKACYJNYCH i złożenie ich w PMDK do 13 sierpnia 2020 r. ( formularz będzie także dostępny w sekretariacie w godz. 7.30 - 15.30  pon.-pt). Do tego czasu także prosimy o przelewy składek na materiały i wycieczkę.

Przypominamy o konieczności zapoznania się z Regulaminem wypoczynku "Artystyczne wakacje 2020"

Turnus II (17-21.08.2020)

 1. Aleksandra Jaroszyńska
 2. Antoni Iwan
 3. ANTONI KRAWCZYK
 4. Antoni Misiura
 5. Antonina Bobowiec
 6. Cezary Jędrak
 7. Gabriel Dejko
 8. Gabriel Pietruszka
 9. Igor Marzęda
 10. Igor Pasek
 11. Joanna Rola
 12. Kamil Bronisz
 13. Kornelia Jabłońska
 14. Krystian Kozak
 15. lena Góźdź
 16. LENA PRUDACZUK
 17. Leonard Cybul
 18. MACIEJ JUKOWSKI
 19. Maja Durham
 20. Miłosława Weremczuk
 21. Natalia Kubaszewska
 22. Natalia Panek
 23. Natalia Puchała
 24. Oliwia Woźniak
 25. Seweryn Iwan
 26. Weronika Aftyka
 27. Wiktoria Zmysłowska
 28. Wojciech Bronisz
 29. Pola Staszek
 30. Maja Berdak

 

 

 

Turnus III (24-28.08.2020)

 1. Ada Jusiak
 2. Agata Olszak
 3. ALICJA DERECKA
 4. Alicja Gajownik
 5. Alicja Serwin
 6. Antoni Krawczyk
 7. Cezary Jędrak
 8. Dawid Zalewski
 9. Gabriel Dejko
 10. Gabriel Pietruszka
 11. Hubert Ren
 12. Igor Marzęda
 13. Jan Pawlikowski
 14. Joanna Rola
 15. Julia Racka
 16. Kornelia Jabłońska
 17. Lena Góźdź
 18. Liwia Zalewska
 19. MILENA KOZIEŁ
 20. Natalia Kubaszewska
 21. Nikodem Kulik
 22. Nina Czajka
 23. Olga Wolanin
 24. Oliwia Żyła
 25. POLA MALUGA
 26. Stella Seweryn
 27. Weronika Zdunek
 28. Wiktor Lato
 29. Wiktoria Kulik
 30. Zofia Ćwiklińska
 31. Zofia Wierzchoń
 32. Zuzanna Ciesielska
 33. Zuzanna Długosz

Data aktualizacji danych: 24.07.2020

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że sierpniowe zajęcia w ramach "Artystycznych wakacji 2020" będą odbywały się jako wypoczynek dzieci i młodzieży. Bardzo prosimy rodziców, którzy już zgłosili swoje pociechy o wypełnienie KART KWALIFIKACYJNYCH i złożenie ich w PMDK do 13 sierpnia 2020 r. ( formularz będzie także dostępny w sekretariacie w godz. 7.30 - 15.30  pon.-pt). Do tego czasu także prosimy o przelewy  składek na materiały i wycieczkę.

Przypominamy o konieczności zapoznania się z Regulaminem wypoczynku "Artystyczne wakacje 2020"

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza dzieci na zajęcia okresowe „Artystyczne wakacje 2020”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 do 11 lat odbywać się będą w trzy wakacyjne tygodnie: 29.06 – 3.07.2020 r., 17-21.08 oraz 24-28.08.2020 r. w godzinach 10.00 – 15.00. Zapisy online na stronie www.mdk.lubartow.pl ruszają w poniedziałek 22 czerwca o godz. 14.00.

Link do formularza: (dostępny od 22 czerwca godz. 14.00)

https://www.mdk.lubartow.pl/artystyczne-wakacje/wniosek

W programie tegorocznych „Artystycznych wakacji” nauczyciele Pracowni Inicjatyw Kulturalnych PMDK przewidzieli m.in: wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego (zajęcia z przewodnikiem na ścieżce „Dąb Dominik”, zajęcia na podłodze interaktywnej (dzięki wsparciu  firmy FitAnimka – dziękujemy!), warsztaty artystyczne z nauczycielami PMDK (muzyczne, plastyczne, taneczne,  teatralne, gry i zabawy), „Teatr wyobraźni”- czytanie performatywne z projekcją na sali widowiskowej PMDK, pokazy Kino Bambino - filmy animowane z PMDK oraz spotkanie profilaktyczne.

Podczas zajęć będą obowiązywały zasady związane z panującą epidemią , m.in.  dzieci będą pracowały w grupach 7-osobowych z jednym nauczycielem, niestety nie będzie zajęć integracyjnych dla wszystkich uczestników, nauczyciele będą unikać zadań wymagających kontaktu między dziećmi.  Codziennie dzieciom będzie mierzona temperatura, a narzędzia i sprzęty dezynfekowane. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w salach, których wielkość pozwala na zachowanie dystansu  społecznego miedzy uczestnikami.

Ilość miejsc: 35/tydzień

Składka na materiały i wycieczkę: 50 zł/tydzień

Lista przyjętych na pierwszy tydzień zajęć zostanie opublikowana w czwartek 25 czerwca o godz. 16.00 na stronie www.mdk.lubartow.pl

Rodzice przyjętych zostaną poproszeni o podpisanie wydrukowanego przez PMDK formularza w pierwszym dniu zajęć, 29 czerwca w godz. 7.30-21.00 ( w holu PMDK na parterze prze cały dzień będzie dyżurował pracownik).

Wpłaty składki na materiały i wycieczki nie będą przyjmowane w sekretariacie. Rodziców dzieci przyjętych na zajęcia PMDK prosi o wpłaty przelewem na konto: Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego  Domu Kultury w Lubartowie, ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów

nr konta:63 8707 0006 0000 0358 2000 0001

tytułem: Artystyczne wakacje 2020 + imię i nazwisko dziecka

 

Uwaga:

 • Każde dziecko powinno mieć ze sobą maseczkę – będzie ona używana w przestrzeniach wspólnych (na sali widowiskowej, korytarzach, w autokarze).
 • PMDK nie zapewnia wyżywienia dla dzieci, dlatego każde dziecko powinno mieć ze sobą drugie śniadanie, napoje, prowiant na wycieczkę pieszą – stosownie do jego potrzeb. Prowiant dzieci będą mogły spożyć w PMDK w wyznaczonych miejscach, które będą dezynfekowane po każdej grupie. PMDK udostępni dzieciom jednorazowe naczynia – talerzyki, kubki. Prowiant na wycieczkę powinien być zapakowany, aby uniemożliwić zanieczyszczenie.
 • Zachęcamy do podawania dzieciom zdrowych i pożywnych posiłków.
 • Prosimy o wyposażenie dzieci w obuwie na zmianę ( oprócz wycieczki) . Dzieci zmieniają obuwie samodzielnie.
 • Prosimy o wyposażenie dzieci w wygodny strój do zabaw ruchowych oraz stosowny do pogody – umożliwiający wyjście na spacer. Dzieci ubierają się samodzielnie.
 • Podczas warsztatów plastycznych (codziennie) istnieje ryzyko zabrudzenia ubrań farbami, prosimy o uwzględnienie tej sprawy podczas wyboru stroju dla dziecka.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć okresowych „Artystyczne wakacje 2020” organizowanych przez PMDK w Lubartowie terminie 29-06-2020 do 03-07-2020 r.

Uczestnicy warsztatów:

 1.  Są zdrowi, co poświadczają rodzice, prawni opiekunowie  dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2.  Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem warsztatów, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników warsztatów:

 1. Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z warsztatów w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Osoby odprowadzające dziecko do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach warsztatowych.
 5. Należy zaopatrzyć uczestnika zajęć w indywidualne osłony nosa i ust ( maseczki) do użycia podczas pobytu na zajęciach.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu warsztatów

Warunki  prowadzenia warsztatów :

 1. PMDK zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami warsztatów.
 2. Liczba uczestników przebywających w obiekcie jest ustalona na 35 osób (w przedziale wiekowym 7-11 lat) co zapewnia dystans społeczny podczas prowadzenia zajęć.
 3. Zajęcia odbywać się będą w stałych grupach maksymalnie 7- osobowych pod opieką tego samego nauczyciela.
 4. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 5. Zajęcia grupowe w miarę możliwości odbywać się  będą na zasadzie minimum kontaktu uczestników pomiędzy zmieniającymi się grupami.
 6. Po zajęciach pomieszczenia będą poddawane wietrzeniu, sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych ( poręczy, klamek, blatów, włączników). Wszelkie pomoce dydaktyczne, przybory, sprzęty będą dezynfekowane.
 7. PMDK zapewnia środki higieniczne i dezynfekcyjne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników zajęć. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 8. Osoby prowadzące zajęcia są wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej.
 9. Przed rozpoczęciem warsztatów zostaną przypomniane kadrze zasady  z zakresu zachowania bezpieczeństwa w okresie COVID19.
 10. PMDK zapewnia jednorazowe sztućce, talerzyki i kubeczki do spożywania przyniesionych  ze sobą posiłków przez  uczestników warsztatów.

 

Realizacja programu:

 1. Program warsztatów będzie realizowany w siedzibie PMDK lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.(np. zajęcia plenerowe na dziedzińcu PMDK lub w parku).
 2.  Planowany jest jeden wyjazd autokarowy  do Poleskiego Parku Narodowego.
 3. Wyłączone z programu są wyjścia do miejsc publicznych.
 1. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.

Transport uczestników:

 1. Wyjazd do Poleskiego Parku Narodowego odbędzie się wynajętym autokarem
 2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.
 3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

 

Procedury zapobiegawcze

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika warsztatów, nauczyciela lub innego pracownika:

1.W przypadku wystąpienia u uczestnika warsztatów niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem opiekun odizolowuje uczestnika od pozostałej grupy i  niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów uczestnika o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go z placówki oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia małoletniego – także pogotowie ratunkowe.

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 2. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 

 

 

 1. Alicja Mitura
 2. Amelia Kłoda
 3. Antoni Iwan
 4. Antonina Borzęcka
 5. Antonina Wysocka
 6. Dawid Zalewski
 7. Emilia Michna
 8. Gabriel Dejko
 9. Jakub Szczygieł
 10. Joanna Majewska
 11. Julian Woźniak
 12. Konrad Domiński
 13. Kornelia Jabłońska
 14. Krystian Kozak
 15. Krzysztof Piwko
 16. Lena Prudaczuk
 17. Leonard Cybul
 18. Magdalena Domińska
 19. Maja Durham
 20. Maja Ścibiorska
 21. Mateusz Pawłowski
 22. Mirosława Weremczuk
 23. Nadia Kuzioła
 24. Natalia Gajowniczek
 25. Nikodem Kulik
 26. Nina Czajka
 27. Olga Wolanin
 28. Oliwia Woźniak
 29. Sonia Szyjduk
 30. Stella Seweryn
 31. Teresa Haraszczuk
 32. Weronika Zdunek
 33. Wiktor Lato
 34. Wiktoria Miąc
 35. Zofia Ćwiklińska