DSC 07272 lutego 2020 r. wychowankowie PMDK w Lubartowie zaprezentowali swoje umiejętności podczas koncertu „Pastorałko nieś się biała”, który odbył się w gościnnych progach ZS nr 2 w Lubartowie.

Wystąpili podopieczni nauczycieli pracowni muzycznej – pani Grażyny Grymuzy, Anny Kozak, Dominiki Kłębukowskiej-Wąchockiej i Mateusza Obroślaka. Swoje miejsce na scenie znalazło też 5 zespołów tanecznych, pracujących pod kierunkiem pani Jolanty Grabowskiej ( zespoły ”Releve 3”, „Releve 4”, „Releve 2” , „Sprind Dance” i „Free Steps”) oraz Elizy Maruszak (zespół „Motylki”). Pracownię teatralną reprezentowała Aleksandra Kozak, która rozpoczęła koncert wierszem nagrodzonym w XXI Powiatowym Konkursie Literackim „Opowieści wigilijne”, organizowanym przez PMDK. Koncert poprowadzili pod opieką pani Dominiki Trykacz Dominika Woch i Patryk Sowa , wychowankowie pracowni muzycznej i teatralnej. Gościem specjalnym koncertu była Męska Okazjonalna Grupa Wokalna Chór-townia, prowadzona przez pana Mateusza Obroślaka. Wyjatkową scenografię wydarzenia przygotowała pani Edyta Weremczuk przy współpracy Urszuli Bednarczyk.

Wszyscy występujący – ponad 100 dzieci i młodzieży - zostali bardzo ciepło przyjęci przez licznie zgromadzona widownię. Warto jednak wyróżnić prezentacje wychowanków pani Grażyny Grymuzy, tegorocznych uczestników i zdobywców nagród w ważnych konkursach muzycznych: młodzieżowego kwartetu wokalnego (Martyna Bronisz, Maja Macioszek, Patrycja Gąsior, Karolina Markiewicz) – uczestniczek Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, tria – Hanny Wierzchoń, Wiktorii Kobyłki i Dżesiki Cebery, zdobywczyń „Złotego kasztana” w Wojewódzkim Konkursie Piosenki „JESIENNE NUTKI 2019 oraz solisty Piotra Baguna – laureata „Srebrnego kasztana” w tym samym konkursie. Młodzież zrobiła ogromne wrażenie na obecnych na koncercie przedstawicielach organu prowadzącego PMDK – Starostwa Powiatowego - i otrzymała zaproszenie do występu przy okazji wizyty Prezydenta RP w Lubartowie. Przedstawiciele władz – Sekretarz Powiatu, pan Michał Rola, Radosław Guz – członek Zarządu Powiatu oraz pan Andrzej Sekuła – kierownik Wydziału Oświaty – otwierając koncert przekazali zgromadzonym dobre wiadomości dotyczące nowej siedziby PMDK, do której już niedługo przeprowadzi się placówka.

PMDK składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie za umożliwienie korzystania z infrastruktury szkoły przy okazji organizacji koncertu.