XXI POWIATOWY KONKURS LITERACKI

OPOWIEŚCI WIGILIJNE 2019

 

REGULAMIN

POBIERZ

 

 1. I.ORGANIZATOR:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

 1. II.CELE:
 • Inspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia w twórczości literackiej tematów związanych ze zwyczajami, tradycjami i obrzędowością okresu świąteczno-noworocznego.
 • Pobudzanie aktywności twórczej i promocja młodych talentów literackich.

 

 1. III.TEMATYKA:
 • refleksje dotyczące wartości chrześcijańskich i uniwersalnych /tj. rodziny, wiary, poczucia wspólnoty i solidarności społecznej, itp./
 • kultywowanie tradycji i obrzędowości Bożego Narodzenia, okresu świąteczno-noworocznego

 

 1. IV.FORMY WYPOWIEDZI LITERACKIEJ:
 • proza /do 3 stron maszynopisu/
 • poezja /1- 3 wiersze/
 1. V.PRACE LITERACKIE PROSIMY PRZESYŁAĆ W 3 KOPIACH (wydruki)

oraz w WERSJI ELEKTRONICZNEJ- pliki prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. VI.UCZESTNICTWO: Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowychśrednich funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego.
 2. VII.WIEK: prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:
 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • kl. VII-VIII
 • szkoły średnie 

 1. VIII.OPIS PRAC:

Prace powinny być opisane drukowanym pismem i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła lub placówka, miejscowość, adres, telefon, e-mail, nauczyciel/instruktor.

 • Każda szkoła lub placówka przesyłająca prace proszona jest o podpisanie i dołączenie KLAUZULI ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku uczestnika (formularz dołączony do regulaminu).

 

 1. IX.TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: do 2 grudnia 2019 r. na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

tel. 818553786

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę
 • Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac
 • Wyniki konkursu oraz informacja o dokładnym terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.mdk.lubartow.pl,    www.facebook.com/pmdklubartow
 • INFORMACJA DLA LAUREATÓW: warunkiem otrzymania dyplomu oraz przyznanej nagrody jest udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.

 

UWAGA:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentację fotograficzną z imprezy, a także publikację danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

 
 

KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 - RODO)

 

 1. 1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka) w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu (wystawy, imprezy) orz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
 2. 2.Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów.
 3. 3.Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia konkursu.
 4. 4.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (mojego dziecka), utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie na potrzeby konkursu.
 5. 5.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 6. 6.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek (mojego dziecka) może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu (wystawy, imprezy) oraz w celach informacyjnych.
 7. 7.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
  w mediach (w tym w Internecie na stronach Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
  w Lubartowie, na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 8. 8.Mój wizerunek (wizerunek mojego dziecka) nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej i nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

 

Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych placówki oraz potrzeb organizacji i promocji konkursu oraz publikację dzieła, jak i wizerunku dziecka na w/w warunkach

 

.........................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

..............................................................................................

                                                                                                             (podpis rodziców lub opiekunów prawnych)