Ramowy program półkolonii „Złap lato z PMDK”II tydzień:05.07.2021 - 09.07.2021 , godz. 10.00-15.00 Program:05.07.2021 – poniedziałek godz. 10.00 – 15.00 godz. 10.00 - spotkanie z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych PMDK w sali widowiskowej, omówienie regulaminu i programu półkolonii godz. 11.00-15.00 zajęcia warsztatowe w grupach z nauczycielami pracowni muzycznej, tanecznej, plastycznej i teatralno-medialnej PMDK 06.07.2021 - wtorek godz. 10.00- 15.00 Wycieczka do ZOO w Wojciechowie i ognisko (potrzebny prowiant na ognisko i strój do lasu) 07.07.2021 – środa godz. 10.00 – 15.00 godz. 10.00-12.00, 13.00-15.00 - zajęcia warsztatowe w grupach z nauczycielami pracowni muzycznej, tanecznej, plastycznej i teatralno-medialnej PMDK godz. 12.00-13.00 - spacer 08.07.2021 – czwartek godz. 10.00 - 15.00 wycieczka do Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym – gra terenowa i ognisko (potrzebny prowiant na ognisko i strój do lasu) 09.07.2021- piątek godz. 10.00 – 15.00 godz. 10.00–12.00, 13.00 - 15.00 - zajęcia warsztatowe w grupach z nauczycielami pracowni muzycznej, tanecznej, plastycznej i teatralno-medialnej PMDK godz. 12.00-13.00 – kino PMDK, spacer

Ramowy program półkolonii „Złap lato z PMDK”

III tydzień: 24-30.08.2021, godz. 10.00-15.00

 

24.08.2021 – wtorek godz. 10.00 – 15.00

godz. 10.00 - spotkanie z nauczycielami Pracowni Inicjatyw Kulturalnych PMDK w sali widowiskowej, omówienie regulaminu i programu półkolonii, pokaz filmów Kino Bambino PMDK

godz. 11.00-15.00 zajęcia warsztatowe w grupach z nauczycielami pracowni muzycznej, tanecznej, plastycznej i teatralno-medialnej PMDK

25.08.2021 - środa  godz. 10.00-15.00

godz. 10.00-12.00, 13.00-15.00 zajęcia warsztatowe w grupach z nauczycielami pracowni muzycznej, tanecznej, plastycznej i teatralno-medialnej PMDK

godz. 12.00-13.00 - wyjście do Muzeum Kina Lewart w Lubartowie

26.08.2021 – czwartek godz. 10.00 – 15.00

wycieczka do Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym – gra terenowa i ognisko (potrzebny prowiant na ognisko i strój do lasu)

27.08.2021 – piątek godz. 10.00 – 15.00

godz. 10.00-12.00, 13.00-15.00 - zajęcia warsztatowe w grupach z nauczycielami pracowni muzycznej, tanecznej, plastycznej i teatralno-medialnej PMDK

godz. 12.00-13.00 – spotkanie profilaktyczne

30.08.2021 – poniedziałek godz. 10.00 - 15.00

wycieczka do Muzeum Narodowego w Lublinie – zwiedzanie wystaw, spacer po lubelskiej starówce

2021 wakacje zlap lato

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza WYCHOWANKÓW PMDK na zajęcia okresowe - półkolonie "Złap lato z PMDK". 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 do 12 lat odbywać się będą w trzy wakacyjne tygodnie:

I tydzień: 28.06.2021 - 2.07.2021 , godz. 10.00-15.00 

II tydzień: 5-9.07.2021, godz. 10.00-15.00 

III tydzień: 24-30.08.2021, godz. 10.00-15.00

W dniach , w których realizowane będa wycieczki, godziny rozpoczęcia i zakończenia mogą ulec zmianom.

Zapisy z wypełnionymi i podpisanymi formularzami przyjmowane będą od dnia 8 czerwca 2021 o godz. 17.00 w Galerii PMDK. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych.

Składka na przejazdy i bilety: 100 zł

Ilość miejsc: 36/tydzień

Dokumenty do wypełnienia znajdują się na

stronie internetowej www.pmdk.lubartow.pl  w zakładce "Złap lato z PMDK".

Wpłaty gotówką  przyjmowane będą w dniu zapisu. 

W programie tegorocznych półkolonii „Złap lato” nauczyciele Pracowni Inicjatyw Kulturalnych PMDK przewidzieli m.in: dwie wycieczki w każdym turnusie ( m.in.gra terenowa w Motyczu Leśnym, spektakl w Teatrze im. H. Ch. Andersena ), warsztaty artystyczne z nauczycielami PMDK (muzyczne, plastyczne, taneczne,  teatralne, gry i zabawy), pokazy Kino Bambino - filmy animowane z PMDK oraz spotkanie profilaktyczne.

Podczas zajęć będą obowiązywały zasady związane z panującą epidemią , m.in.  dzieci będą pracowały w grupach 9-osobowych, zajęcia odbywać się będą wyłącznie w salach, których wielkość pozwala na zachowanie dystansu  społecznego miedzy uczestnikami, uczestnicy będą korzystać z osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych dla wszystkich grup.

Udział w półkoloniach oznacza akceptację Regulaminu półkolonii.

 

Uwaga:

 • - Każde dziecko powinno mieć ze sobą maseczkę – będzie ona używana w przestrzeniach wspólnych (na sali widowiskowej, korytarzach, w autokarze).

  - PMDK nie zapewnia wyżywienia dla dzieci, dlatego każde dziecko powinno mieć ze sobą drugie śniadanie, napoje, prowiant na wycieczkę pieszą – stosownie do jego potrzeb. Prowiant dzieci będą mogły spożyć w PMDK w wyznaczonych miejscach, które będą dezynfekowane po każdej grupie.  Prowiant na wycieczkę powinien być zapakowany tak, aby uniemożliwić jego zanieczyszczenie.. Zachęcamy do podawania dzieciom zdrowych i pożywnych posiłków.

  - Ze względów bezpieczeństwa ( ryzyko zadławienia) nie pozwalamy na jedzenie podczas podróży autokarem - w tej chwili jest to także wymóg przewoźnika. Na prośbę dzieci autokar można zatrzymać, aby mogły spożyć prowiant.

  - Prosimy o wyposażenie dzieci w obuwie na zmianę (oprócz wycieczki). Dzieci zmieniają obuwie samodzielnie.

  - Prosimy o wyposażenie dzieci w wygodny strój do zabaw ruchowych oraz stosowny do pogody – umożliwiający wyjście na spacer. Dzieci ubierają się samodzielnie. W dniu wyjazdu do Teatru im. Andersena (29.06) przyda się stosowny na tę okazję strój.

  - Podczas warsztatów plastycznych (codziennie poza wycieczkami) istnieje ryzyko zabrudzenia ubrań farbami, prosimy o uwzględnienie tej sprawy podczas wyboru stroju dla dziecka.

 

Uwaga:
W związku z przygotowaną przez rząd  aktualizacją zasad dot. epidemii Covid-19, poniższy regulamin może ulec zmianom celem dostosowania do zaleceń
 

Regulamin uczestnictwa w półkoloniach  „Złap lato z PMDK” organizowanych przez PMDK w Lubartowie 28.06- 30.08.2021r.

I. Uczestnicy półkolonii:

 1. Są zdrowi, co poświadczają rodzice, prawni opiekunowie  dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem warsztatów, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 II. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników warsztatów:

 1. Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z warsztatów w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji .
 3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach warsztatowych.
 4. Zaopatrują uczestnika zajęć w indywidualne osłony nosa i ust ( maseczki) do użycia podczas pobytu na zajęciach.

III. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu warsztatów

Warunki  prowadzenia warsztatów :

 1. PMDK zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami warsztatów.
 2. Liczba uczestników przebywających w obiekcie jest ustalona na 36 osób (w przedziale wiekowym 7-12 lat), co zapewnia dystans społeczny podczas prowadzenia zajęć.
 3. Zajęcia odbywać się będą w stałych grupach maksymalnie 9 - osobowych pod opieką jednego nauczyciela.
 4. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 5. Zajęcia grupowe w miarę możliwości odbywać się będą na zasadzie minimum kontaktu uczestników pomiędzy zmieniającymi się grupami.
 6. Po zajęciach pomieszczenia będą poddawane wietrzeniu, sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych ( poręczy, klamek, blatów, włączników). Wszelkie pomoce dydaktyczne, przybory, sprzęty będą dezynfekowane.
 7. PMDK zapewnia środki higieniczne i dezynfekcyjne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników zajęć. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 8. Osoby prowadzące zajęcia są wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej.
 9. Przed rozpoczęciem warsztatów zostaną przypomniane kadrze zasady z zakresu zachowania bezpieczeństwa w okresie COVID19.
 10. PMDK zapewnia jednorazowe sztućce, talerzyki i kubeczki do spożywania przyniesionych ze sobą posiłków przez  uczestników warsztatów.

Realizacja programu:

 1. Program warsztatów będzie realizowany w siedzibie PMDK lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.(np. zajęcia plenerowe na dziedzińcu PMDK lub w parku).
 2.  Planowane są dwa wyjazdy autokarowe - zgodnie  z programem półkolonii.
 3. Pobyt uczestników w miejscach  publicznych (teatr, muzeum) będzie realizwoany zgodnie z obowiazujacymi zaleceniami.
 1. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.

Transport uczestników:

 1. Wyjazd na wycieczki odbędzie się wynajętym autokarem
 2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.
 3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

IV. Procedury zapobiegawcze

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika warsztatów, nauczyciela lub innego pracownika:

1.W przypadku wystąpienia u uczestnika warsztatów niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem opiekun odizolowuje uczestnika od pozostałej grupy i  niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów uczestnika o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go z placówki oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia małoletniego – także pogotowie ratunkowe.

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 2. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 V. Inne zasady

Każdy uczestnik półkolonii organizowanych przez PMDK w Lubartowie powinien:

 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
 3. Nie oddalać się od grupy.
 4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach,
  w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe, eksponaty muzealne, pracownie PMDK oraz powierzone narzędzia, instrumenty, materiały.
 7. Stosować zasady higieny, nie śmiecić.
 8. Nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.